CROESO I PRP TRAINING

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

EIN CYFLAWNIADAU

Fan yma gallwch chi astudio rhai o’n hystadegau am ein Canolfan Addysg

Gweithgareddau sydd wedi eu cyflawni
Prentisiaethau sydd wedi eu cyflawni
Datblygiadau Hyfforddeiaethau Positif
Darparwyr Cymwysedig

BLOGIAU DIWEDDAR

13
Medi
ILS

Yn hyfforddiant PRP rydym yn falch o barhau â ‘ n gwaith gyda gwasanaethau ysbrydoliaeth ffordd o fyw drwy gyflwyno ‘ r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd. “Rydym yn edrych ymlaen at weld ein staff yn astudio tuag at y gyfres newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. […]

Posted in: Uncategorised,
26
Chw
Mae Ein Gwefan Newydd Nawr yn Fyw!

Mae pleser gennym i gyhoeddi bod ein gwefan newydd bellach yn gweithio, sy’n golygu ei bod hi nawr yn symlach i gymryd y cam nesaf i ddechrau eich taith, p’un os ydych ar eich cyfrifiadur, eich tabled neu ffôn symudol!

Posted in: Uncategorised,
26
Chw
Sut i ymuno PRP Training

Mae dechrau cwrs gyda PRP Training yn rhwydd!  Cymerwch olwg ar ein rhestr helaeth o gyrsiau, dewiswch un ohonynt, ac yna cysylltwch â ni! Mae mor rhwydd â hynny!

Posted in: Uncategorised,

RYDYM YN GWEITHIO GYDA...