JGW+ Datblygiad

JGW+ Datblygiad

Mae’r rhaglen Hyrwyddo hon ar gyfer dysgwyr ifanc rhwng 16-19 oed sydd eisoes yn gwybod pa yrfa hoffent ddilyn ac maent yn barod i hyfforddi ar y lefel hon neu wedi symud ymlaen yn naturiol o faes Ymgysylltu JGW.

Mae’r rhaglen Hyrwyddo yn cynnwys nodi a mynd i’r afael â rhwystr dysgu (neu rwystrau) i gefnogi’r dysgwr i symud ymlaen i ddysgu galwedigaethol neu ddysgu arall ar lefel 2, neu ddechrau cyflogaeth. Bydd y llwybr hwn yn cynnwys lleoliadau gwaith, prosiectau cymunedol, gwaith gwirfoddol a sesiynau dysgu mewn canolfannau i gyflwyno cymhwyster fframwaith cymwysterau a chredydau sy’n profi cymwyseddau galwedigaethol ar Lefel 1 neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol ar lefel 2 sy’n berthnasol i nod gyrfa dysgwr, cyn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar lefel uwch.

Mae’r llinyn Hyrwyddo ar gael mewn ystod eang o alwedigaethau a diwydiannau, er enghraifft Marchnata Digidol a TG, Gofal Oedolion, Gofal Plant, Lletygarwch, Gweinyddu neu Fanwerthu. Byddwch yn elwa o ddysgu gydag arbenigwyr yn y diwydiant a fydd yn ymestyn ac yn herio eich gwybodaeth ac yn rhoi pob cyfle i chi lwyddo yn eich gyrfa ddewisol.

Cefnogir Rhaglen JGW , dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop