JGW+ Cyflogaeth

JGW+ Mae cyflogaeth yn elfen newydd sbon o ddysgu â chymorth sydd ar gael i bobl ifanc 16-19 oed.

Gall pobl ifanc sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i ddechrau cyfle cyflogaeth llawn amser, cyflogedig ddilyn y maes cyflogaeth a chael eu cefnogi i wella eu sgiliau cyflogaeth. Bydd sgiliau penodol yn cynnwys rheoli amser reu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, rheoli arian, a sgiliau galwedigaethol penodol ar gyfer y cyflogwr hwnnw, megis hylendid bwyd neu gymorth cyntaf.

Drwy gefnogi pob person ifanc drwy ei chwe mis cyntaf o gyflogaeth, gall dysgwyr fod yn ddiogel gan wybod bod eu cyfnod pontio o addysg amser llawn i gyflogaeth amser llawn yn llyfn ac yn ddigon sucessful.Ymhellach bydd pob cyflogwr yn cael ei gefnogi’n bendant gyda’ch cyflog gyda hyd at hanner yn cael ei dalu gan Lywodraeth Cymru.

Darperir yr holl gyfleoedd dysgu ar draws JGW gan Lywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.