JGW+ Ymgysylltu

JGW+ Ymgysylltu

JGW+ Mae ymgysylltu yn caniatáu i ddysgwyr sydd heb eu canolbwyntio’n alwedigaethol brofi amrywiaeth o gyfleoedd, cael cymorth i ddileu rhwystrau dysgu, a magu hyder.

Mae llinyn Ymgysylltu JGW ar gyfer pobl ifanc cymwys 16-18 oed sy’n cael eu hasesu (gan JGW) i fynd i’r afael â rhwystr (neu rwystrau) i ddysgu pellach neu gyflogaeth neu fod angen iddynt gadarnhau neu gyd-destun ffocws galwedigaethol cyn dechrau dysgu neu weithio ymhellach.

Mae’r maes Ymgysylltu yn cynnwys nodi a mynd i’r afael â rhwystr (neu rwystrau) dysgu sy’n atal y dysgwr rhag cymryd rhan ar unwaith mewn galwedigaethol neu ddysgu arall ar lefelau 2 neu 3 neu symud ymlaen i gyflogaeth.Defnyddio lleoliadau gwaith i gyflogwyr, prosiectau cymunedol, gwaith gwirfoddol a chyfleoedd dysgu mewn canolfannau anelu at gadarnhau neu gyd-destun ffocws galwedigaethol.

Mae’r cyfleoedd hyn, yn rhoi ehangder a hyblygrwydd sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i alluogi iddynt gymryd rhan yn y gweithlu a chymdeithas cyn symud ymlaen, cyn gynted â phosibl, i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar lefel uwch.

Cefnogir Rhaglen JGW+ , dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop