Gweinyddiaeth

Rhagflas mewn Ymgysylltu Gweinyddol

Mae PRP Training yn cynnig Ymgysylltu yn y meysydd canlynol:

Teitl:  Rhagflas mewn Gweinyddiaeth
Lleoliad: Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion: Oedran 16 + (Dim Cymhwysterau Ffurfiol)
Hyd: Hyd at 13 Wythnos / Hyd at 21 Awr Yr Wythnos
Cost: Wedi ariannu
Cymhwyster: PRP Training

Mae y Rhaglenni yma wedi eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae gyrfa mewn Gweinyddiaeth yn cynnig amgylchedd gwaith sy’n gyson a lle y byddech ymysg tîm, ble bydd y rolau yn fwy amrywiol. Bydd deall a defnyddio meddalwedd a chaledwedd TGCh yn hanfodol yn y diwydiant yma. Fe fydd personoliaeth ac agwedd bositif yn hollol bwysig i sicrhau cyfathrebu’n effeithiol o fewn y sefydliad.  Fe fydd y tiwtoriaid yn eich cefnogi ac yn eich llywio yn ystod eich oriau yn y ganolfan, i sicrhau bod gennych yr holl arfau sydd angen er mwyn llwyddo.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy