Gofal Plant

Prentisiaethau Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad

Cynllyniwyd prentisiaethau mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad gan Gyngor Sgiliau Sector, Sgiliau Gofal a Datblygu.  Mae y prentisiaethau yma’n sicrhau’r safon uchaf bosibl o gymhwysedd ar draws ystod o swyddi ble y brif bwrpas yw gofal, dysgu a datblygiad plant.

Mae’r Prentisiaeth Sylfaenol lefel 2 yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth a dyma’r cam cyntaf o ddysgu wrth ymrwymo i yrfa i weithio mewn lleoliad gwaith chwarae. Gan symud ymlaen i lefel 3, mae’r gofynion yn chwilio am unigolyn sy’n gweithredu’n fwy annibynnol, sy’n ymgymryd â chynllunio’r cwricwlwm, cynllunio gweithgareddau a rhai agweddau ar oruchwyliaeth.

Mae’n rhaid bod pob dysgwr wedi ei gyflogi a gallu byw a gweithio yn y DU yn gyfreithlon, gan weithio am fwy nag 16 awr yr wythnos o leiaf.

ROLAU’R SWYDDI

Cynorthwyydd Meithrin,

Cynorthwyydd Cylch,

Cynorthwyydd Cylch Chwarae

Ymarferydd Meithrin, Arweinydd Cylch Chwarae,

Uwch Ymarferydd, arweinydd,

Gwarchodwr

Ymarferydd Dechrau’n Deg, Rheolaeth Cynorthwyol, Ymarferydd Uwch, Arweinydd Dechrau’n Deg,

Dirprwy Reolwr,

Rheolwr

Prentisiaet Sylfaenol

Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad

Prentisiaeth

Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad

Fframwaith Proffesiynol

Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad

LEFELAU DYSGU

2

3

5

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Diploma Lefel 2 mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad

Diploma Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad Diploma (Uwch Ymarferydd NEU Rheolwr)

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 3

Cymhwyso Rhif Lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy