Gwaith Chwarae

Prentisiaethau Gwaith Chwarae

Datblygwyd prentisiaethiau mewn Gwaith Chwarae gan Gyngor Sgiliau Sector, Sgiliau Gweithredol.  Mae’r prentisiaethiau yma’n diwallu “anghenion cyflogwyr am ehangu’r mynediad i raglenni hyfforddi ac i ehangu’r broses recriwtio i mewn i’r sector gwaith chwarae”.

Mae Prentisiaeth Sylfaenol lefel 2 yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth a dyma’r cam cyntaf o ddysgu wrth ymrwymo i yrfa i weithio mewn lleoliad gwaith chwarae. Gan symud ymlaen i Lefel 3 mae’r gofynion yn chwilio am unigolyn sy’n gweithredu’n fwy annibynnol, paratoi cynllunio chwarae a rhai agweddau o oruchwylio.

ROLAU’R SWYDDI

Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol / Cynorthwyydd Canolfan Chwarae

Gweithiwr Chwarae/ Uwch Weithiwr/Oruchwyliwr Chwarae

 Prentisiaeth Sylfaenol

Gwaith Chwarae

Prentisiaeth

Gwaith Chwarae

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 1

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

DYFARNIAD LEFEL 3 YMWYBYDDIAETH CYFLOGAETH MEWN HAMDDEN A DYSGU GWEITHREDOL

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy