Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

Pentisiaethau Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

Mewn ymateb i’r ffaith mai’r diwydiant canolfannau cyswllt yw un o’r rhai sy’n tyfu’n gyflymaf trwy’r Deyrnas Unedig, mae’r prentisiaethau yma wedi cael eu cynllunio i herio a datblygu cyflogeion o fewn y sector. Mae’r unedau yn cynnwys pob maes cyfathrebu, gan gynnwys sianeli mewnol ac allanol, ebyst, negeseuon testun ac SMS fel gofyniad gorfodol.  Mae Gwasanaeth Cwsmeriaid effeithiol yn cael ei gynnwys yn y fframwaith ac mae hyn yn sicrhau bod y safonau â ddisgwylir gan y diwydiant yn cael eu cyrraedd.

ROLAU’R SWYDDI

Asiant o dan Hyfforddiant, Asiant Canolfan Gyswllt, Gweithredwr Desg Gymorth, Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cynghorydd Bancio dros y Ffôn, Gweithredwr Telewerthiant

Arweinydd Tîm Gwerthiant, Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid, Arweinydd Tîm Canolfan Gyswllt, Arbenigwr Cynydd, Goruchwyliwr, Dadansoddwr Cefnogol, Rheolwr Canolfan Gyswllt

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Tystysgrif mewn Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

Diploma mewn Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

TYSTYSGRIF DECHNEGOL

Tystysgrif mewn Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

Tystysgrif mewn Gweithrediadau Canolfannau Cyswllt

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 1

Cymhwyso Rhif lefel 1

Cyfathrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?