Gwerthiant

Prentisiaethau Gwerthiant a Thelewerthiant

Fel un o’r grwpiau proffesiynnol mwyaf yn Nghymru heddiw, mae prentisiaethau mewn Gwerthiant a Thelewerthiant wedi’u cynllunio i ddatblygu mynediad i mewn i’r diwydiant, cynnwys y sgiliau a’r dealltwriaeth sydd angen ac ehangu’r hyfforddiant achrededig sydd ar gael.  Mae’r dewis o unedau gorfodol a dewisol yn ddigonol i sicrhau safon ofynnol genedlaethol tra’n darparu digon o ddewis hefyd i bersonoli’r fframwaith.

ROLAU’R SWYDDI

Cynghorydd Gwerthiant Dan Hyfforddiant

Gweithredwr Telewerthu

Swyddog Gwerthu Ieuaf

Cynghorydd/Goruchwyliwr Gwerthiant

Gwerthiant Rheolwr

Telewerthwr proffesiynol

Gwerthwr

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Tystysgrif Werthiant

Diploma mewn Gwerthiant

TYSTYSGRIF DECHNEGOL

Tystysgrif mewn Egwyddorion Gwerthiant

Tystysgrif mewn Egwyddorion Gwerthiant

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 1

Cymhwyso Rhif lefel 1

Cyfathrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?