Manwerthu

Prentisiaethiau Manwerthu

Datblygwyd prentisiaethiau manwerthu gan Skillsmart Retail (sy’n eiddo i People 1st). Mae’r diplomâu wedi’u cynllunio gydag ystod eang o unedau dewisol i sicrhau bod pob cymhwyster yn addas i’r unigolyn ac ei weithle.  Mae’r hyblygrwydd yma’n sicrhau bydd y cymhwyster yn targedu’r anghenion y rhai sy’n gweithio mewn amgylchedd generig, hyd at y rhai sy’n gweithio mewn amgylchedd arbenigol.

Mae PRP Training yn cynnig Prentisiaethau yn y Gweithle mewn Manwerthu yn y lefelau canlynol:

ROLAU’R SWYDDI

Cynorthwyydd Gwerthiant

Cynorthwyydd Ystafell Stoc

Arbennigydd Crefftau

Cynghorydd Ffasiwn

Goruchwyliwr

 Rheolwr Adran

 Rheolwr Siop (siop fach)

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Tystysgrif mewn Sgiliau Manwerthu

Sgiliau Manwerthu

 TYSTYSGRIF DECHNEGOL

Tystysgrif mewn Gwybodaeth Fanwerthu

Diploma mewn Gwybodaeth Fanwerthu

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 1

Cymhwyso Rhif lefel 1

Cyfathrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy