Hyfforddeiaeth Lefel 1

Hyfforddeiaeth Lefel 1

Mae Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer y dysgwyr ifanc sydd eisioes yn gwybod y gyrfa hoffent ei ddilyn ac sydd yn barod i dderbyn hyfforddiant ar y lefel yma neu y rhai sydd wedi symud ymlaen o’r lefel ymgysylltu.

Mae Hyfforddeiaeth Lefel 1 yn cwmpasu adnabod a mynd i’r afael â rhwystr (neu rwystrau) dysgu, sy’n cefnogi’r dysgwr i symud ymlaen yn alwedigaethol neu i ddysgu arall yn lefel 1 neu lefel 2 penodedig, neu i gychwyn gyflogaeth.  Gall y llwybr yma cynnwys lleoliadau gweithle, prosiectau cymunedol, gwaith gwirfoddodol a chyfleoedd dysgu o fewn y ganolfan i ddarparu cymhwyster a chymhwyster fframwaith credydau (QCF), sy’n asesu cymwyseddau galwedigaethol yn lefel 1 neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol lefel 2, sy’n berthnasol i nôd gyrfaol y dysgwr, cyn symud ymlaen i gyflogaeth neu i lefel uwch mewn addysg bellach.

Gweinyddiaeth
Gofal Oedolion
Gofal Plant
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Lletygarwch ac Arlwyo
Technoleg Gwybodaeth

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop