Gweinyddiaeth

Hyfforddeiaeth Gweinyddiaeth

Mae PRP Training yn cynnig cyrsiau Lefel 1 yn y meysydd canlynol:

Teitl: Gweinyddiaeth Lefel 1
Lleoliad: Canolfan Alwedigaethol  / Lleoliad
Gofynion: Oedran 16 + (Dim Cymhwysterau Ffurfiol)
Hyd: Hyd at 26 Wythnos / Hyd at 40 Awr Yr Wythnos
Cost: Wedi ariannu
Cymhwyster: City & Guilds

 

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy