Technoleg Gwybodaeth

Hyfforddeiaeth Technoleg Gwybodaeth

Mae PRP Training yn cynnig cyrsiau Lefel 1 yn y meysydd canlynol:

Teitl: TG am Ddefnyddwyr Lefel 1
Lleoliad: Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion: Oedran 16 + (Dim cymhwysterau ffurfiol)
Hyd: Hyd at 26 Wythnos / Hyd at 40 Awr Yr Wythnos
Cost: Wedi ariannu
Cymhwyster: City & Guilds

 

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy