Ymgysylltu

Hyfforddeiaeth Ymgysylltu

Mae Hyfforddeiaeth Ymgysylltu yn helpu ddysgwyr sydd yn ansicr yn eu galwedigaeth trwy roi ystod o gyfleoedd, chwalu rhwystrau a magu hunan hyder.

Mae Hyfforddeiaeth Ymgysylltu yn addas ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-18 sydd wedi cael eu hasesu (gan Yrfa Cymru) yn ôl yr angen i guro rhwystr (rhwystrau) i addysg bellach neu gyflogaeth; ac/neu benderfynu ar ffocws galwedigaethol cyn cychwyn addysg bellach neu gyflogaeth.

Mae’r Hyfforddeiaeth Ymgysylltu yn cwmpasu yr adnabyddiaeth ac yn cyfeirio at y rhwystr (neu rwystrau) dysgu, sy’n atal y dysgwr rhag cymryd rhan yn alwedigaeth neu addysg lefel 1,2 neu 3 neu ddechrau cyflogaeth; ac mae’r defnydd o leoliadau gweithle, prosiectau cymunedol, gwaith gwirfoddodol a chyfleoedd dysgu o fewn y ganolfan yn ceisio cadarnhau neu gyd-destunio ffocws galwedigaethol a rhoi ehangder ac hyblygrwydd sgiliau sydd angen ar y dysgwyr i ymuno â’r gweithlu a’r gymdeithas, cyn symud ymlaen, ar y cyfle cyntaf, i naill ai gyflogaeth neu lefel uwch mewn addysg bellach.

Gofal Oedolion
Gweinyddiaeth
Arlwyo
Gofal Plant
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Technoleg Gwybodaeth
Manwerthu

 

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop