Arweinyddiaeth a Rheoli Tim

Prentisiaethau Arweinyddiaeth a Rheoli Tîm

Ysgrifennwyd a datblygwyd Prentisiaethau mewn Rheolaeth gan Gyngor Sgiliau Sector, Sgiliau DAS

Mae’r cyngor yn gyfrifol am nifer o alwedigaethau, er enghraifft busnes a gweinyddiaeth, gwasanaeth cwsmeriaid, arweinyddiaeth a rheolaeth, manwerthu a gwerthiant. Mae Cyflogwyr, Cynghorwyr Hyfforddi, Colegau a Sefydliadau Dyfarnu wedi cyfrannu at ddatblygiad y fframweithiau i lywio cynnydd o fewn y diwydiannau yma, i sicrhau datblygiad yn y sector ac i gadw gweithlu cystadleuol a medrus. Mae cydnabyddiaeth yn cael ei gwneud i gyfraniad rheolwyr y DU i sicrhau twf llwyddiannus i’r economi a’r uwchsgilio sydd eu hangen ar y gweithlu i sicrhau’r DU fel arweinwyr marchnad ledled y byd.

ROLAU’R SWYDDI

Arweinydd Tîm

Arweinydd Adran

 Rheolwr Llawr

 Rheolwr Desg Gymorth

Goruchwyliwr Dan Hyfforddiant

Cydlynydd Tîm

Rheolwr Adran

Rheolwr Llinell Gyntaf

   Rheolwr Cynorthwyol

Rheolwr Dan Hyfforddiant

Uwch Oruchwyliwr

Rheolwr

Pennaeth Swyddogaeth

Rheolwr Ardal

Rheolwr

Uwch Reolwr

Pennaeth Adran

Cyfarwyddwr

PRENTISIAETH SYLFAENOL

Arweinyddiaeth Tîm

PRENTISIAETH

Rheolaeth

PRENTISIAETH

Rheolaeth

PRENTISIAETH UWCH

Arweiniaeth a Rheolaeth

LEFELAU DYSGU

2 3 4

5

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Diploma

Arweinyddiaeth Tîm

Diploma

Rheolaeth

Diploma

Rheolaeth

NVQ

Rheolaeth

ac

Arweinyddiaeth

Cymwysterau Dealltwriaeth
Diploma mewn Egwyddorion  Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Diploma mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 1

Cymhwyso rhif Lefel 1

Llythrennedd Digidol Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy