Gofal Oedolion

Prentisiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cynllyniwyd prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan Gyngor Sgiliau Sector, Sgiliau Gofal a Datblygu.  Mae y prentisiaethau yma’n sicrhau’r safon uchaf bosibl o gymhwysedd ar draws ystod o swyddi o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Nid oes gofyniad i ddechrau ar lefel 2, gyda llawer o ddysgwyr yn dechrau dysgu prentisiaeth ar lefel 5. Mae cydnabod dysgu blaenorol yn allweddol i asesiad cychwynnol, yn ogystal ag archwilio’r cyfle i gael sgiliau trosglwyddadwy ar draws fframweithiau.

Mae’n rhaid bod pob dysgwr wedi ei gyflogi, gan weithio am fwy nag 16 awr yr wythnos a gallu byw a gweithio yn y DU yn gyfreithlon.

Mae PRP Training yn cynnig prentisiaethau yn y Gweithle mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y lefelau canlynol:

ROLAU’R SWYDDI

Gweithiwr Gofal Iechyd

Cynorthwyydd Gofal Iechyd

Uwch Weithiwr Gofal Iechyd

Uwch Weithiwr Cymorth,

Uwch Weithiwr Gofal Preswyl,

Swyddog Gofal Dydd,

Uwch Weithiwr Gofal Cartref

Rheolwr

Dirprwy Reolwr

 

 Prentisiaeth Sylfaenol Prentisiaeth Prentisiaeth Uwch
LEFELAU DYSGU
2 3 5
GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH
DIPLOMA
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL (Oedolion) IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL (Oedolion) Rheolaeth Oedolion Ymarfer Uwch Rheolaeth Preswyl
CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 1

 

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

 

 

Cyfathrebu Lefel 3

Cymhwyso Rhif Lefel 2

 

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy