Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Prentisiaethau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Ers mis Medi 2019 datblygwyd prentisiaethau mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gan Ddysgu Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Prentisiaethau hyn yn sicrhau’r safon uchaf bosibl o gymhwysedd ar draws ystod o rolau swyddi lle mai’r prif ddiben yw gofal, dysgu a datblygiad plant.

Mae Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth a dyma’r bloc adeiladu dysgu cyntaf wrth ymrwymo i yrfa sy’n gweithio gyda Phlant. Gan symud ymlaen i Lefel 3 mae’r gofynion yn chwilio am unigolyn sy’n gweithredu’n fwy annibynnol, gan ymgymryd â chynllunio’r cwricwlwm, cynllunio gweithgareddau a rhai agweddau ar oruchwylio. Mae angen i ymgeiswyr sy’n symud ymlaen i lefel 3 gwblhau neu wedi cwblhau Craidd Lefel 2.

Mae Lefel 4 wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud ymlaen i lefel reoli. Mae angen i ddysgwyr Lefel 5 fod eisoes wedi cwblhau’r lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

ROLAU’R SWYDDI

Cynorthwy-ydd Meithrin,

Cynorthwy-ydd Cylch,

Cynorthwy-ydd Cylch Chwarae

Ymarferydd Meithrin,

Arweinydd y Cylch Chwarae,

Uwch Ymarferydd,

Gwarchodwr plant

Arweinydd Tîm Goruchwylwyr

Rheoli Cynorthwyol,

Arweinydd Dechrau’n Deg,

Dirprwy Reolwr,

Rheolwr

LEFELAU DYSGU

2

3 4

5

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Lefel 2 GCDDP – Craidd

Lefel 2 GCDDP – Ymarfer

Diploma Lefel 3 mewn GCDDP – Ymarfer Diploma Lefel 4 Paratoi ar gufer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn GCDDP neu Ymarfer Proffesiynol mewn GCDDP

Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn GCDDP

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy