Gwaith Chwarae a Gofal Plant

Prentisiaethau Gwaith Chwarae a Gofal Plant

Mae prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae wedi’u cynllunio gan y Cyngor Sgiliau Sector, Sgiliau Egnïol. Mae’r Prentisiaethau hyn yn diwallu anghenion cyflogwyr am ehangu mynediad i raglenni hyfforddi ac ehangu recriwtio i’r sector gwaith chwarae.

Mae Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth a dyma’r bloc adeiladu dysgu cyntaf wrth ymrwymo i yrfa sy’n gweithio mewn lleoliad playwork.

Gan symud ymlaen i Lefel 3 mae’r gofynion yn chwilio am unigolyn sy’n gweithredu’n fwy annibynnol, yn ymgymryd â chynllunio chwarae, a rhai agweddau ar oruchwylio.

ROLAU’R SWYDDI

Ymarferydd gwaith chwarae cynorthwyol mewn:
Gofal cofleidiol
Clwb ar ôl ysgol
Cynllun gwyliau

Uwch ymarferydd/arweinydd/goruchwyliwr Gwaith Chwarae:
Gofal cofleidiol
Clwb ar ôl ysgol
Cynllun gwyliau

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

DYFARNIAD LEFEL 3 YMWYBYDDIAETH CYFLOGAETH MEWN HAMDDEN A DYSGU GWEITHREDOL

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy