Gweinyddiaeth

Prentisiaethau Gweinyddiaeth Busnes

Ysgrifennwyd prentisiaethiau mewn Busnes a Gweinyddiaeth gan y Cyngor am Weinyddiaeth. Mae’r grŵp wedi’i ffurfio o gyflogwyr, arweinwyr sector a chyrff dyfarnu er mwyn sicrhau bod y prentisiaethiau hyn wedi’u cynllunio i uwchsgilio a datblygu gallu’r gweithlu hwn ledled y Deyrnas Unedig.  Mae y fframweithiau yma’n sicrhau bydd y dysgwyr yn deall y newidiadau technolegol a globaleiddio sydd angen yn y diwydiant yma, i sicrhau maent yn rym blaenllaw yn yr economi.  Yn cychwyn â’r prentisiaeth sylfaenol, bydd dysgwyr yn gallu disgwyl datblygu ystod eang o sgiliau yn cynnwys gwaith tîm, cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol. Bydd prentisiaid sy’n gweithio ar Lefel 3 yn datblygu eu dealltwriaeth a’u harfer o arwain tîm a rheoli amser. Bydd prentisiaethiau uwch yn datblygu eu hymwybyddiaeth strategol o’r diwydiant, yn ogystal â datblygu dadansoddiadau allweddol ac astudiaethau damcaniaethol rheolaeth.

ROLAU’R SWYDDI

Gweinyddwr

Swyddog Cymorth Busnes

Gweithiwr

Derbynnydd

Swyddog/Gweithredwr Gweinyddol

Arweinydd tîm gweinyddol / Goruchwyliwr Swyddfa

Cynorthwyydd Personol

Ysgrifennyddes

Rheolwr Swyddfa

Arweinydd Tîm Gweinyddol

Cynorthwydd Personol

Swyddog Datblygu Busnes

LEFELAU DYSGU
2 3 4
GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH
DIPLOMA
Gweinyddiaeth Busnes QCF Gweinyddiaeth Busnes QCF Gweinyddiaeth Busnes QCF
Tystysgrif Dechnegol
Diploma mewn Gweinyddiaeth Busnes
CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 1

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Llythrennedd Digidol Lefel 1

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

 

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy