Lletygarwch ac Arlwyo

Prentisiaethau Lletygarwch ac Arlwyo

Mae prentisiaethiau mewn Lletygarwch ac Arlwyo wedi cael eu hysgrifennu gan gyflogwyr o’r sector  sydd wedi gweithio’n agos gyda People 1st (Cyngor Sgiliau Sector). Er mwyn cydnabod yr amrywiaeth eang o broffesiynau yn Lletygarwch, mae fframweithiau wedi’u trefnu mewn i LWYBRAU allweddol, gan greu cyfleoedd dysgu penodol ar gyfer pob rôl a sector gan gynnwys lefelau 2, 3 a 4.

Mae’n rhaid bod pob dysgwr wedi ei gyflogi, gweithio am fwy na 16 awr yr wythnos ac yn byw a gweithio’n gyfreithlon yn y DU.

Mae PRP Training yn cynnig Prentisiaethau yn y Gweithle mewn Lletygarwch ac Arlwyo yn y lefelau canlynol:

PRENTISIAETH SYLFAENOL LEFEL 2  MEWN LLETYGARWCH AC ARLWYO

ROLAU’R SWYDDI

Aelod Tîm

Gweinydd neu Wasanaeth Arian  Gweinydd Bar / person selar Cogydd Ysgol, Cogydd, Aelod Tîm neu gogydd, Cynorthwydd Cegin Cogydd Crefft, Aelod Tîm, Commis Chef, Gofalyddes, Gofalwr Ystafell Morwyn Siambr

Derbynnydd

GWASANAETHAU LLETYGARWCH

GWASANAETH BWYD A DIOD PARATOI BWYD A CHOGINIO COGINIO PROFFESIYNOL CADW TŶ

BLAEN Y TŶ DERBYNFA

CYMHWYSTERAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA LEFEL 2

GWASANAETHAU LLETYGARWCH

Gwasanaeth Bwyd a Diod

Paratoi Bwyd a Choginio

Coginio Proffesiynol

CADW TŶ Blaen y Tŷ Derbynfa
Gwasanaeth Diod Gwasanaethau Cegin

Coginio Proffesiynol (Paratoi a choginio)

Gwasanaeth Bwyd

TYSTYSGRIF WYBODAETH LEFEL 2

GWASANAETHAU LLETYGARWCH

Gwasanaeth Bwyd a Diod/ Gwasanaeth Bwyd

Paratoi a Choginio Bwyd

Coginio Proffesiynol / Paratoi a Choginio Bwyd

CADW TŶ

Blaen y Tŷ

Derbynfa

CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 1

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

PRENTISIAETH LEFEL 3 MEWN LLETYGARWCH AC ARLWYO

ROLAU’R SWYDDI

Sous Chef,Uwch Gogydd, Cogydd (bwyta cain) –

NEU

Sous Chef, Uwch Gogydd, Cogydd (tai bwyta, gwestai a thafarnau gastro)

Rheolwr Uned– Arlwyo Contract

Prif Ofalyddes

Pennaeth y Derbynfa

 Rheolwr Blaen y Tŷ

Rheolwr Gwesty / Goruchwyliwr / Rheolwr ar Ddyletswydd

Goruchwylydd Rhanbarthol/Rheolwr mewn cadwyn o sefydliadau

COGINIO PROFFESIYNOL

GORUCHWYLIAETH AC ARWEINYDDIAETH LLETYGARWCH

CYMHWYSTERAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA LEFEL 3

Coginio Proffesiynol

Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch

Coginio Proffesiynol (Paratoi a Choginio)

TYSTYSGRIF WYBODAETH LEFEL 3

Coginio Proffesiynol

Egwyddorion Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth

CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

 

 

PRENTISIAETH UWCH MEWN RHEOLAETH LLETYGARWCH LEFEL 4

 

Dyfyniad gan People’s 1st

“Nôd y fframwaith yma yw i ddenu a chadw pobl mewn Lletygarwch o amrywiaeth eang o gefndiroedd i gymryd lle’r rhai sy’n gadael neu’n ymddeol, ac i roi y sgiliau sydd angen ar gyflogwyr er mwyn helpu cynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb. Mae Twristiaeth a Lletygarwch yn sector economaidd allweddol yng Nghymru ac mae ymchwil wedi dangos bod galw am hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth gan alluogi busnesau i dyfu’n fewnol ac hefyd darparu rheolwyr y dyfodol er lles y busnes a’r sector yn ei gyfanrwydd.”

“Disgwylir y bydd gan brentisiaid brofiad sylweddol o weithio mewn lefel goruchwylio, i sicrhau bod ganddynt y gofynion angenrheidiol ar gyfer adeiladu ar  eu gwybodaeth, eu profiad a’u sgiliau.”

ROLAU’R SWYDDI

Dirprwy Reolwr Cyffredinol

 Rheolwr Swyddfa Flaen

 Rheolwr Gweithrediadau

 Rheolwr Uned

CYMHWYSTERAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA LEFEL 4

Rheolaeth Lletygarwch

DIPLOMA GWYBODAETH LEFEL 4

Egwyddorion Rheolaeth Lletygarwch

CYMHWYSTERAU SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu lefel 2, Cymhwyso Rhif lefel 2, Llythrennedd Digidol lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

 

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy