Technoleg Gwybodaeth

Prentisiaethau Technoleg Gwybodaeth

Datblygwyd prentisiaethiau ar gyfer defnyddwyr TG gan y Tech Partnership, sef y cyngor sgiliau sector ar gyfer Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae’r cynllun yn cynyddu’r cyfleoedd i ymuno â’r gweithlu ar lefel mynediad, trwy gydnabod a datblygu’r sgiliau a’r dealltwriaeth sydd eu hangen yn y lefel nesaf.  Mae’r cymwysterau yma’n amrywiol ac yn heriol.

ROLAU’R SWYDDI

Cefnogaeth swyddfa, neu gweinyddwr

Cynorthwyydd personol

Technegydd neu ddylunydd gwefan

Swyddog gweithredol gwerthu a marchnata

Cynorthwyydd cyfrifon neu glerc cyflogau

Cynorthwyydd dysgu

Desg gymorth am raglenni gyfrifadurol

 Rheolwr swyddfa

Cynorthwyydd personol

 Rheolwr Gwefan

Cynorthwyydd dysgu

 Rheolwr cyfrif gwerthiant

LEFELAU DYSGU

2

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

 Sgiliau Defnyddiwr TG

 Sgiliau Defnyddiwr TG

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfathrebu Lefel 1

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Llythrennedd Digidol Lefel 2

Cyfathrebu Lefel 2

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Llythrennedd Digidol Lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy