Ansawdd

Sicrwydd Ansawdd

Mae PRP Training yn ymfalchïo yn ei enw da am lefelau ansawdd eithriadol. I helpu sicrhau hyn, mae gan PRP Training adran benodol ar gyfer Sicrwydd Ansawdd.

Nôd yr Adran Sicrwydd Ansawdd yw i sicrhau bod y gwasanaethau â ddarperir gan PRP Training yn cynnig y lefelau gorau o ran ansawdd i fodloni gofynion allanol a mewnol, ac yn cynnwys  cydymffurfio’n gyfreithiol a chytundebol ac hefyd disgwyliadau cwsmeriaid.

Fel adran, mae Sicrwydd Ansawdd yn gyfrifol am gydlynu y gweithgareddau sydd yn angenrheidiol i gwrdd â safonau ansawdd fel ymweliadau gwireddiad allanol a gwahanol archwiliadau o fewn contractau y mai PRP Training yn eu dal gyda Llywodraeth Cymru.

Y mae hefyd yn swyddogaeth yr Adran Sicrwydd Ansawdd i fonitro a chynghori ar berfformiad systemau rheolaeth ansawdd a gweithdrefnau sydd yn ei le a chynhyrchu data ac adrodd nôl ar berfformiad, trwy fesur yn erbyn dangosyddion penodol.

Ansawdd yw prif nôd PRP ac mae hyn yn amlwg yn yr amrwiaeth o wobrau mae’r sefydliad yn ennill ac yn parahau i dderbyn blwyddyn ar ôl blwyddyn.