Dysgu a Datblygu

Prentisiaethau Dysgu a Datblygu

Mae’r fframwaith yn berthnasol i gyflogwyr a darparwyr yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ac i’r rhai sy’n ymwneud â darparu dysgu a ariennir a dysgu masnachol. Mae’r cymhwyster sydd wedi’i gynnwys yn y llwybr yn cael ei asesu a’i dystysgrifu’n annibynnol a’i fod wedi’i gynllunio i ychwanegu gwerth, gan sicrhau bod gan y cyflawnwyr llwyddiannus y sgiliau swydd a’r wybodaeth sy’n berthnasol i’w rôl, a’r sgiliau sylfaenol i allu gweithredu fel cyflogai effeithiol.

ROLAU’R SWYDDI POSIBL

Swyddog Datblygu Hyfforddiant
Swyddog Hyfforddi
Goruchwyliwr y Ganolfan Ddysgu
Asesydd/Dilysydd
Cydlynydd Dysgu Seiliedig ar Waith
Cynghorydd Dysgu a Datblygu
Hyfforddwr/Hyfforddwr Sgiliau
Dysgu ac Asesu

LEFELAU DYSGU

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Tystysgrif mewn Dysgu a Datblygu

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfarthrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

Llythrennedd Digidol lefel 2

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH O HAWLIAU A CHYFRIFOLDEBAU CYFLOGAITH

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy