Marchnata Digidol

Prentisiaethau Marchnata Digidol

Marchnata Digidol yw’r defnydd o gyfryngau digidol i ddenu ac ymgysylltu â chwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid, er enghraifft ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu ar-lein, marchnata e-bost, ac optimeiddio peiriannau chwilio. Mae’r data cyfoethog a gynhyrchir yn galluogi dadansoddiad gronynnol o’r hyn sydd wedi gweithio, gan fynnu sgiliau dadansoddol a chreadigol uwchlaw’r rhai a fynir mewn marchnata a hysbysebu traddodiadol.

ROLAU’R SWYDDI POSIBL

Cynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol
Dadansoddwr Cyfryngau Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Cyfrif Digidol
Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol
Swyddog Cyfathrebu Digidol
Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned

LEFELAU DYSGU

3

GWEITHGAREDDAU O FEWN Y FFRAMWAITH

DIPLOMA

Diploma Lefel 3 mewn Marchnata Digidol

CYMHWYSTER SGILIAU HANFODOL

Cyfarthrebu lefel 2

Cymhwyso Rhif lefel 2

Llythrennedd Digidol lefel 2

ASESIAD GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH HAWLIAU CYFLOGAETH A CHYFRIFOLDEBAU

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Unrhyw gwestiynau?

    Privacy Policy