Sgiliau Hanfodol Cymru

Cyrsiau Sgiliau Hanfodol Yng Nghymru

Mae rhan o gymhwyster prentisiaeth yng Nghymru yn ran o gymhwyster Sgiliau Hanfodol.

Mae y gallu i gyfathrebu, defnyddio rhifau, ymdrin gwybodaeth a thechnoleg yn hanfodol i bron bob agwedd o’n bywydau a’n byd gwaith.

Mae’r Cymhwysiad Sgiliau Rhifiadol Hanfodol yn cynnwys:

 • Deall gwybodaeth rifiadol
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Dehongli canlyniadau a chyflwyno eich darganfyddiadau.

 

Mae’r Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol yn cynnwys:

 • siarad a gwrando
 • darllen
 • ysgrifennu.

Mae’r Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol yn cynnwys:

 • cyfrifoldebau digidol
 • cynhyrchedd digidol
 • llythrennedd gwybodaeth ddigidol
 • cydweithiad digidol
 • creadigrwydd digidol
 • dysg digidol

Mae’r Sgiliau Cyflogi Hanfodol yn cynnwys:

 • meddwl beirniadol a datrys problemau
 • cynllunio a threfniadaeth
 • creadigrwydd ac arloesedd
 • effeithiolrwydd personol

Ystod o lefelau cymhwyster o Fynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 3, Lefel 1, Lefel 2, i Lefel 3.

Gwybodaeth bellach ar Sgiliau Hanfodol Cymru »

Oes gennych chi gwestiynau?

  Privacy Policy