Amdanom Ni

Croeso i PRP Training!

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.             

Os ydych eisioes mewn gwaith, di-waith, mewn neu ar fin gadael ysgol neu rydych yn ansicr am eich dyfodol yn y byd gwaith, mae yna rhywbeth i bawb gyda PRP Training.

 

Beth bynnag rydych yn penderfynu, mae ennill cymhwyster sydd wedi ei gydnabod yn genedlaethol, yn ffordd ardderchog o wella eich CV, i ddatblygu sgiliau newydd, i’ch helpu yn eich gyrfa neu i gynyddu eich cyfleoedd o ddarganfod swydd.

Mae PRP Training yn ran o Gonsortiwm B-wbl (cyn Consortiwm Academi Sgiliau Cymru (De Orllewin)) y mae ei aelodau’n cynnwys grŵp o 10 o ddarparwyr hyfforddiant o’r sector cyhoeddus a phreifat.

 

Adolygiad Polisi Diogelwch Gwybodaeth PRP Training
Adolygiad Polisi Diogelu PRP Training
Adolygiad Polisi Dyfeisiau Symudol PRP Training
Adolygiad Polisi Hysbysiad Preifatrwydd PRP Training

Tystysgrifau o…