CROESO I PRP TRAINING

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

EIN CYFLAWNIADAU

Fan yma gallwch chi astudio rhai o’n hystadegau am ein Canolfan Addysg

Gweithgareddau sydd wedi eu cyflawni
Prentisiaethau sydd wedi eu cyflawni
Datblygiadau Hyfforddeiaethau Positif
Darparwyr Cymwysedig

BLOGIAU DIWEDDAR

28
Mai
Wythnos Agored ôl-16 – Eich opsiynau

Mae wythnos agored ôl-16 Sir Benfro bellach ar-lein! Cofrestrwch i ymweld â ni “ar-lein” yn http://www.openweek.dysguarlein.com er mwyn siarad â’n tîm o arbenigwyr yn ein digwyddiadau o ddydd Llun y 1af o Fehefin i ddydd Gwener y 5ed o Fehefin, 2020. Byddwn ar gael i siarad â chi am y cyrsiau a’r opsiynau gyrfaol sydd […]

Posted in: Uncategorised,
24
Ebr
Byw Heb Ofn

Neges gan dîm trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol Llywodraeth Cymru “Bwriad y rheolau aros gartref newydd yw ein cadw’n ddiogel a diogelu’r GIG, ond nid yw pob cartref yn le diogel. I rai, bydd y cyfyngiadau symud yn cynyddu eu perygl o drais domestig, cam-drin emosiynol a rheolaeth drwy orfodaeth ac […]

Posted in: Uncategorised,
13
Medi
ILS

Yn hyfforddiant PRP rydym yn falch o barhau â ‘ n gwaith gyda gwasanaethau ysbrydoliaeth ffordd o fyw drwy gyflwyno ‘ r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd. “Rydym yn edrych ymlaen at weld ein staff yn astudio tuag at y gyfres newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. […]

Posted in: Uncategorised,

RYDYM YN GWEITHIO GYDA...