CROESO I PRP TRAINING

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

EIN CYFLAWNIADAU

Fan yma gallwch chi astudio rhai o’n hystadegau am ein Canolfan Addysg

Gweithgareddau sydd wedi eu cyflawni
Prentisiaethau sydd wedi eu cyflawni
Datblygiadau Hyfforddeiaethau Positif
Darparwyr Cymwysedig

BLOGIAU DIWEDDAR

04
Chw
Llwyddiant Dysgwyr – Chloe Harvey

Mae ymadawyr ysgol swil wedi’i drawsnewid yn weithiwr hyderus, hunan-sicr ar ôl dechrau ar ei thaith ddysgu gyda Rhaglen Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru. Cofrestrodd Chloe Harvey, 19 oed o Monkton, ger Penfro,  gyda’r darparwr dysgu PRP Training Ltd ar ôl penderfynu nad oedd astudiaethau chweched dosbarth yn yr ysgol ar ei chyfer. Cyflawnodd Lefel 1 Hyfforddeiaeth […]

Posted in: Uncategorised,
Kaydee Craig
17
Chw
Llwyddiant Dysgwyr – Kaydee Craig

Rydym yn falch iawn o roi gwybod i chi am ein dysgwr Hyfforddeiaeth, Kaydee Craig. Mae wedi cwblhau rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 1 gyda ni ac wedi cael gwaith llawn amser a Phrentisiaeth gyda’i lleoliad gwaith, Ysgol Maenorbŷr! Da iawn Kaydee, rydych wedi gweithio’n eithriadol o galed ac wedi dangos dawn naturiol ar […]

Posted in: Uncategorised,
04
Rhag
Llongyfarchiadau Courtney Purser!

Llongyfarchiadau Courtney! Rydym yn falch o gyhoeddi bod un o’n dysgwyr Hyfforddeiaeth, Courtney Purser, wedi cwblhau ei rhaglen yr wythnos hon ac wedi cael gwaith llawn amser a phrentisiaeth mewn gofal oedolion. Da iawn Courtney, rydych wedi dangos moeseg ac aeddfedrwydd gwaith sy’n glodwiw drwy gydol yr amser hwn ac rydym wrth ein bodd ein […]

Posted in: Uncategorised,

RYDYM YN GWEITHIO GYDA...