CROESO I PRP TRAINING

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

EIN CYFLAWNIADAU

Fan yma gallwch chi astudio rhai o’n hystadegau am ein Canolfan Addysg

Gweithgareddau sydd wedi eu cyflawni
Prentisiaethau sydd wedi eu cyflawni
Datblygiadau Hyfforddeiaethau Positif
Darparwyr Cymwysedig

BLOGIAU DIWEDDAR

10
Tach
Llinellau Traws-Sir

Mae ein dysgwyr Hyfforddeiaeth yn cwblhau cwrs byw rhyngweithiol gydag Alastair heddiw o Crimestoppers/ Fearless i godi ymwybyddiaeth ac amlygu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer Llinellau Traws-Sir a Throseddau Cyllell. Profiad dysgu agoriadol ac ysbrydoledig i bawb, diolchwn yn fawr iawn i Alastair! #fearless #crimestoppers #prptraining Ydych chi’n 16 – 19 oed ac yn […]

Posted in: Uncategorised,
28
Gor
Banc bwyd Sir Benfro

PRP Training Ltd yn falch iawn i gyhoeddi ein bod bellach yn cydweithi gyda Banc bwyd Sir Benfro ac Ymddiriedolaeth Trussell i ddarparu atgyfeiriadau ar gyfer ein dysgwyr a’u teuluoedd. Gallwn gyfeirio at barseli bwyd brys a gwasanaethau eraill, yn ogystal â chymorth mewn cyfnodau o galedi. Siaradwch â’ch aseswr neu diwtor, neu cysylltwch â […]

Posted in: Uncategorised,
30
Meh
Cymorth Ariannol i Unigolion

Ganllaw byr i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu yn awr. Cynhyrchwyd gan y Llywodraeth Cymru. Covid-19 Cymorth Ariannol i Unigolion

Posted in: Uncategorised,

RYDYM YN GWEITHIO GYDA...