CROESO I PRP TRAINING

Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi eu hachredu gan City and Guilds, Edexcel ac hefyd Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

EIN CYFLAWNIADAU

Fan yma gallwch chi astudio rhai o’n hystadegau am ein Canolfan Addysg

Gweithgareddau sydd wedi eu cyflawni
Prentisiaethau sydd wedi eu cyflawni
Datblygiadau Hyfforddeiaethau Positif
Darparwyr Cymwysedig

BLOGIAU DIWEDDAR

07
Feb
Apprenticeship Week Success – Supporting First Steps into Employment

Quote from Elissia’s Assessor, Laura Barrett; ‘Elissia is only 17. She left school in the summer and went straight onto an apprenticeship with Eaton-Evans and Morris. Elissia struggled adjusting to the working day following school hours and work load but she has shown motivation and determination and is now going from strength to strength with […]

Posted in: Uncategorized,
04
Feb
Llwyddiant Dysgwyr – Chloe Harvey

Mae ymadawyr ysgol swil wedi’i drawsnewid yn weithiwr hyderus, hunan-sicr ar ôl dechrau ar ei thaith ddysgu gyda Rhaglen Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru. Cofrestrodd Chloe Harvey, 19 oed o Monkton, ger Penfro,  gyda’r darparwr dysgu PRP Training Ltd ar ôl penderfynu nad oedd astudiaethau chweched dosbarth yn yr ysgol ar ei chyfer. Cyflawnodd Lefel 1 Hyfforddeiaeth […]

Posted in: Uncategorised,
04
Feb
From Shy to Sucess
A shy school leaver has been transformed into a confident, self-assured employee after beginning her learning journey with the Welsh Government’s Traineeship Programme. Chloe Harvey, 19, of Monkton, near Pembroke, enrolled with learning provider PRP Training Ltd after deciding sixth form studies at school were not for her. She achieved a Traineeship Level 1 in [...]
Posted in: Uncategorized,

RYDYM YN GWEITHIO GYDA...